Pastor i Rada Starszych

Witaj w dziale, którym dowiesz się nieco o liderach kościoła
 
Pastor ks. dk. Wojciech Wysopal ur. 01.11.1989 roku w Trzciance. Pastor Kościoła Zielonoświątkowego w Krzyżu Wielkopolskim od 07.09.2012. Działacz społeczny, przewodniczący oddziału Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Krzyżu Wlkp., w latach 2012-14 (27.03.2012 -12.03.2014), duchowny Kościoła Zielonoświątkowego od 22.09.2011, pedagog, katecheta.

Krótka Historia
Wojciech Wysopal wychowywany w rodzinie Rzymsko-Katolickiej, ukończył Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Krzyżu Wielkopolskim w 2008 roku.  Nawrócił się w 2007 roku od tego czasu uczęszczał na nabożeństwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Trzciance, nieformalnie rozpoczął pracę misyjną w celu utworzenie Zboru Kościoła w Krzyżu Wlkp. Rok później przyjął chrzest wiary. W 2008 rozpoczął studia w Warszawskim Seminarium Teologicznym (obecnie Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie). Od 2008 roku zaangażowany w działania społeczne, głównie mające na celu przeciwdziałanie przemocy, alkoholizmowi i narkotykom. Wspólnie z kapelanem Danielem Harasymem prowadził meetingi profilaktyczne na terenie całego kraju w zakładach poprawczych, karnych oraz miejscach publicznych. W profilaktyce bazował głównie na sztukach teatralnych i multimediach. Czas wikariatu odbył w latach 2009-2011 w Kościele Chrześcijan Baptystów w Żyrardowie. W 2009 roku głosił w Polskich Kościołach Pełnej Ewangelii w Kanadzie. Usługuje Bożym Słowem w kraju i za granicą, mówca, konferencyjny. Posiada dyplom z zakresu z teologii, pedagogiki oraz katechetyki.
 
Starszy Zboru brat Patryk Karzkowiak ur. 04.07.1994 roku w Drezdenku. Ordynowany na Starszego Zboru 17.09.2012  roku. Obejmując urząd w tak młodym wieku stał się najmłodszą osobą na tym stanowisku w Kościele Zielonoświątkowym w Polsce. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w 2013 roku. Obecnie studiuje na kierunku "Praca Socjalna" na uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Krótka Historia
Przed nawróceniem jedynym co dla niego się liczyło była rozrywka i dobra zabawa. Bóg tylko przeszkadzał w spokojnym i szczęśliwym życiu. Pojednał się z Jezusem Chrystusem w 2009 roku, chrzest wiary przyjąłw 2010 roku. Przeszedł pomyślnie szkolenie Homiletyczne w 2011 roku od tego czasu pełni funkcję kaznodziei w Kościele. Udziela się aktywnie w wolontariacie tj. Szlachetna Paczka, Misja Generacja-T, Gospel Vision, Konferencja Siłownia, prowadzi warsztaty chrześcijańskie dla młodzieży inspiruje i zachęca swoją postawą do chrześcijańskiego życia. Występował teatralnie podczas działań profilaktycznych w Krzyżu Wlkp., Trzciance, Koszalinie, Żyrardowie. W momencie ordynacji był najmłodszym Starszym Zboru w Kościele Zielonoświątkowym w Polsce. Od 07.09.2012 roku w służbie uwielbienia, jest dyplomowanym pracownikiem socjalnym.
 
Starszy Zboru brat Marcin Wysopal ur. 21.03.1976 roku w Drezdenku. Ordynowany na Starszego Zboru 07.09.2014 roku. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Krzyżu Wielkopolskim w 2000 roku. Członek rady zarządu oddziału Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Krzyżu Wielkopolskim od 12.03.2014 roku.

Krótka Historia
Przed nawróceniem prowadził burzliwe życie, dwa wyroki sądowe na swoim koncie. Działał w grupie pseudokibiców. Pracował jako bramkarz w dyskotekach, nie unikał rozwiązań siłowych. W 2009 pojednał się z Jezusem Chrystusem dnia 06.12.2009 roku przyjął chrzest wiary w Kościele Zielonoświątkowym w Poznaniu. Przeszedł pomyślnie szkolenie Homiletyczne i 09.03.2013 roku pełni funkcję kaznodziei w Kościele. Od 07.09.2012 roku w służbie uwielbienia. Aktualnie lider środowej grupy domowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz