O nas


Jesteśmy Kościołem Zielonoświątkowym i niezmiernie cieszymy się z tego, iż możemy wzbogacić kulturę naszej miejscowości. Jako kościół funkcjonujemy na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku, o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego.


 
   
            Naszym podstawowym celem jest:

 1. Głoszenie ewangelii o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
 1. Niesienie pomocy potrzebującym.  
 1. Angażowanie się w pełni w działania na rzecz miasta i gminy. 
 1. Działania na rzecz wzbogacenia naszej kultury.Okiem Historyka

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce swoją historią sięga jeszcze czasów zaborów. Pierwsze wspólnoty zielonoświątkowe powstawały na Śląsku cieszyńskim na początku XX wieku i nosiły nazwę Zborów Stanowczych Chrześcijan. Mniej więcej w tym samym momencie na kresach wschodnich pojawili się Chrześcijanie wiary ewangelicznej, którzy stanowili pod względem liczebności  pierwszą siłę zielonoświątkową w Polsce. Przez lata dynamicznie rozwijający się nurt pobożnościowy został przystopowany podczas okupacji Niemieckiej. Zakazano wtedy praktyk zielonoświątkowych, dlatego spotkania modlitewne i nabożeństwa odbywały się potajemnie w domach.  Po wojnie w 1947 wszystkie wyznania zielonoświątkowe zostały włączone w skład Zjednoczonego Kościoła Wiary Ewangelicznej, potocznie nazywanego ZKE. W 1987 roku doszło do rozwiązania ZKE a zaledwie rok później został oficjalnie zarejestrowany Kościół Zielonoświątkowy w Polsce. To właśnie od 1988 roku datuje się ponownie samodzielność bytową kościoła.
Wyznanie wiary

 1. Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia. 
 2. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
 3. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale. 
 4. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską. 
 5. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów. 
 6. Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski. 
 7. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. 
 8. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.Pytanie o początki

W Krzyżu Wielkopolskim pierwsi zielonoświątkowcy pojawili się w 2007 roku i skupili się głównie wokoło domów państwa Karzkowiak i Wysopal. Powodem zmiany wyznania każdej z rodziny była nagła przemiana życia u najmłodszych domowników.  Nagle zagubieni, nadużywający narkotyków, alkoholu, schodzący powoli na przestępczą drogę nastolatkowie, pod wpływem Bożego działania zmienili swoje życie. Pierwsze nieformalne spotkania modlitewne odbywały się w plenerowym otoczeniu na starym przejeździe kolejowym, niegdysiejszej trasy Krzyż – Wałcz.  Od tego czasu minęło już pięć lat i dnia 07.09.2012 roku został zarejestrowany Kościół Zielonoświątkowy w Krzyżu Wielkopolskim, którego pastorem  jest Wojciech Wysopal.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz